Спортсмены

Биатлон

Trifonov Alexandr
Trifonov Alexandr
Sultanov Arman
Sultanov Arman
Khametov Sultan
Khametov Sultan
Podkorytov Vasiliy
Podkorytov Vasiliy
Pantov Anton
Pantov Anton
Lebedeva Marina
Lebedeva Marina
Raykova Alina
Raykova Alina
Mikrykova Galina
Mikrykova Galina
Kistanova Anna
Kistanova Anna
Usanova Darya
Usanova Darya

Лыжные гонки

Chebotko Nikolay
Chebotko Nikolay
Velichko Yevgeniy
Velichko Yevgeniy
Malyshev Sergey
Malyshev Sergey

Ориентирование на лыжах

Tokbayev Aslan
Tokbayev Aslan
Nazyrov Azat
Nazyrov Azat
Adamovich Dmitryi
Adamovich Dmitryi
Sukhanosov Fedor
Sukhanosov Fedor
Novikova Olga
Novikova Olga
Vlassova Mariya
Vlassova Mariya
Moldasheva Elmira
Moldasheva Elmira
Nazyrova Asem
Nazyrova Asem

Скалолазание

Devyaterikov Artyom
Devyaterikov Artyom
Devyaterikov Nikita
Devyaterikov Nikita
Kostykov Roman
Kostykov Roman